Dizajnové batérie Dorn Bracht


  • www.dornbracht.com
 

Meno Dornbracht je synonymom najvyššej remeselnej kvality, progresívnej produkcie a inovatívneho dizajnu. Svojimi mnohokrát medzinárodne ocenenými prémiovými armatúrami pôsobí tento rodinný podnik vo svojom odbore ako hnacie koleso rozvoja a trendov. Po celom svete. Úspech spoločnosti tkvie v princípe platnom už viac ako 60 rokov, podľa ktorého je potrebné zmeny chápať nie ako nutnosť, ale ako šancu.

  • Vodovodné batérie sa vyznačujú prísnymi, na plytký, široký odtok, redukovanými tvarmi. Nová nízka, umývadlu blízka batéria pritom pohľad vedie na to podstatné u tejto série: formu podávania vody.