Zmena klímy a vývoj stavebných techník vyžaduje nový ekologický prístup k vytápaniu, chladeniu a vetraniu. Už v roku 2003 vyvinula spoločnosť Jaga prvé dynamické radiátory, ktoré môžu kombinovať všetky tieto funkcie.

Katalógy na stiahnutie:

JAGAJAGA
2020