Trvalá udržateľnosť a ochrana životného prostredia sú pre Huppe dôležité. V rámci ich výrobných procesov spracovávajú takmer výhradne suroviny ako je sklo a hliník, ktoré je možné plne recyklovať. Okrem toho sa snažia priebežne minimalizovať spotrebu zdrojov, ako je energia, pohonné hmoty a papier a taktiež zavádzajú také najnovšie výrobné technológie, ktoré umožńujú vyrábať s ešte nižšími emisiami šetrnejšími k životnému prostrediu.

Katalógy na stiahnutie:

HUPPEHUPPE
Shower&Soul 2021