Výrobky Cea odrážajú všetky rôzne typické „témy“ súčasnej architektúry, od tých, ktoré sa zameriavajú na technické, inštalačné alebo konštrukčné vlastnosti až po originálne a sofistikované typy dizajnu, použitie esteticky príjemných alternatívnych materiálov a zohľadnenie životného prostredia a prírodných zdrojov.

Katalógy na stiahnutie:

CEACEA
Bathroom