Dizajnové batérie Dorn Bracht

www.dornbracht.com

Meno Dornbracht je synonymom najvyššej remeselnej kvality, progresívnej produkcie a inovatívneho dizajnu. Svojimi mnohokrát medzinárodne ocenenými prémiovými armatúrami pôsobí tento rodinný podnik vo svojom odbore ako hnacie koleso rozvoja a trendov. Po celom svete. Úspech spoločnosti tkvie v princípe platnom už viac ako 60 rokov, podľa ktorého je potrebné zmeny chápať nie ako nutnosť, ale ako šancu.

Vodovodné batérie sa vyznačujú prísnymi, na plytký, široký odtok, redukovanými tvarmi. Nová nízka, umývadlu blízka batéria pritom pohľad vedie na to podstatné u tejto série: formu podávania vody.