GRES ARAGÓN poskytuje kvalitné, inovatívne a udržateľné keramické architektonické riešenia v spolupráci so zákazníkmi a mienkotvornými osobnosťami a zároveň vytvára stabilné pracovné miesta a vysokú pridanú hodnotu.
Ponúka keramické výrobky pre: dlažby a obklady exteriérov a interiérov; pokrývanie fasád budov; obloženie bazénov; špeciálne schodiskové prvky.

Katalógy na stiahnutie:

GENERAL CATALOGUE
2024

STAIRS 2024
schodiskové prvky

SWIMMING POOL TILES
bazénové prvky

LARGE FORMAT STEPS
veľké schodové prvky

URBAN20MM
OUTDOOR COLLECTION

FAVEKER 2024
fasádne systémy