Široká a rôznorodá ponuka talianskej firmy Profilpas odpovedá akejkoľvek potrebe. Výrobky dokážu elegantne zariaďovať a dôkladne ochraňovať všetky domáce prostredia - od obývačky po kúpelňu, od kuchyne po vonkajšie priestory. Okrem toho je firma ideálnym partnerom pre toho, kto si praje dokončiť priestory typu contract, ako sú obchodné prevádzky, ubytovacie priestory, priemyslové zariadenia, nemocnice, školy, lode a strediská pre wellness.

Katalógy na stiahnutie:

katalóg 2024

Profilpas GlassProfile
profily  k žľabom

Profilpas novinky