Využívanie najmodernejších výrobných technológií na globálnej úrovni, aby sa zabezpečila maximálna opakovateľnosť procesov a najvyššie štandardy kvality. Výrobná technológia, ktorá nám umožňuje byť priekopníkmi v oblasti vývoja dizajnu, hydraulických funkcií a povrchových úprav.
Čisté suroviny, veľká pozornosť venovaná odpadu a opätovnému využitiu výrobného odpadu pre efektívny a udržateľný výrobný cyklus.

Katalógy na stiahnutie:

CATALOGO 2023