Úzka a neustála spolupráca Scirocco s najdôležitejšími talianskymi dizajnérmi sa odráža vo výskume produktu, pri ktorom sa vyvíjajú už nie jednoduché vykurovacie telesá, ale skutočné prvky s diferencovanými funkciami a originálnymi technickými a estetickými vlastnosťami.